Archive

 1. 1. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol I
 2. 2. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol II
 3. 3. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol I
 4. 4. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol II
 5. 5. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol I
 6. 6. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol II
 7. 7. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol I
 8. 8. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol II
 9. 9. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol I
 10. 10. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol II
 11. 11. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol I
 12. 12. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol II
 13. 13. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2013
 14. 14. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol I
 15. 15. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol II
 16. 16. Conferinţa Ştiinţifico-Practică INOVAŢII PRIN INTERMEDIUL TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 19 decembrie 2014
 17. 17. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol I
 18. 18. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol II
 19. 19. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol I
 20. 20. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol II
 21. 21. Conferinţa ştiinţifico-practică- Inovația: factor al dezvoltării social – economice din 3 martie 2016
 22. 22. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol I
 23. 23. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol II
 24. 24. „ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV”, Ediția a III 14 DECEMBRIE 2017
 25. 25. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL – ECONOMICE 22 DECEMBRIE 2017
 26. 26. Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă” ediția 2018
 27. 27. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2018 vol I
 28. 28. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2018 vol II